VOOR MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF EN PARTICULIEREN

PIMENTEL ADVOCATUUR
VOOR WIE

GEBRUIK UW RECHT!

KENNISMAKING
INLOOPSPREEKUUR

Altijd op zoek naar de beste oplossing!

Voor de ondernemer en de particulier

Pimentel Advocatuur is een modern kantoor gevestigd te Schiedam met een frisse kijk op het bedrijven van de advocatuur en met persoonlijke aandacht voor uw zaak.

Samen met u gaat Pimentel Advocatuur direct op zoek naar de beste oplossing voor u als ondernemer of als particulier. Dit kan zijn een kort juridisch advies of een inhoudelijke gerechtelijke procedure.

Het kantoor onderscheidt zich daarbij door een duidelijke en directe manier van communiceren, een begrijpelijk plan van aanpak c.q. strategie en een praktische oplossingsgerichtheid.

Voorop staat dat Pimentel Advocatuur altijd met u meedenkt om voor u een maximaal resultaat te behalen en dat alles tegen een redelijke prijs.

Wie ben ik

ENRICO PIMENTEL

Enrico Pimentel, advocaat, studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is sinds 1998 als bedrijfsjurist werkzaam geweest bij diverse organisaties voordat hij de advocatuur is ingegaan. In 2014 is hij overgestapt en beëdigd als advocaat.

Pimentel zit niet in een ivoren toren; hij is toegankelijk, spreekt en schrijft gewoon Nederlands, is bereikbaar en denkt oplossingsgericht.
Zijn werkstijl kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid bij de zaken van zijn cliënten, daadkracht en korte lijnen. Hij is in staat om snel tot de kern van een geschil te komen en – indien gewenst – direct in actie te komen.

RECHTSGEBIEDEN

WERKNEMERS & WERKGEVERS

Regelmatig melden zich werkgevers of werknemers met een conflict op het gebied van werk en inkomen. Een goede arbeidsrechtadvocaat is in dat geval nodig om tot een goede oplossing voor betrokken partijen te komen. Belangrijk is om snel actie te ondernemen. De termijnen zijn kort in het arbeidsrecht. 

Pimentel Advocatuur helpt u graag
Advocatenkantoor Pimentel is gespecialiseerd in arbeidsrecht en helpt u graag bij ontslag of een conflict. 

Werkgebieden

Voor wie werken we

Pimentel Advocatuur richt zich op het  midden- en kleinbedrijf (MKB) in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en de regio Rotterdam. Wij werken ook voor particulieren. 

U kunt altijd bij ons terecht voor juridisch advies en bijstand voor het voeren van gerechtelijke procedures. Pimentel Advocatuur is gespecialiseerd op meerdere rechtsgebieden en kan daarom een brede en gedegen dienstverlening bieden. Bij het vinden van een oplossing kunt u op ons  bouwen. 

Wij hechten veel waarde aan een lange relatie met onze cliënten en vinden het belangrijk dat er een goede band wordt opgebouwd. We willen u en/of uw bedrijf goed leren kennen. De lijnen zijn daarom kort.

Pimentel Advocatuur is makkelijk telefonisch bereikbaar.

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet

Ontslag tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid

Beëindiging met wederzijds goedvinden

CAO Advies

Arbeidscontracten opstellen

Ontslagvergoeding /transitievergoeding

Huurrecht

Woon- of bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst

Verantwoordelijkheid onderhoud en reparatie woon of bedrijfsruimte

Vaststelling redelijke huurprijs en verhoging huurprijs

Onderverhuur, indeplaatsstelling

Contractenrecht

Opstellen overeenkomsten

Koopovereenkomst, distributievereenkomst

Algemene voorwaarden

Contractuele geschillen, wanprestatie

Woonrecht

Koop en verkoop

Bouwrecht

Verborgen gebreken

Burenrecht

Vereniging van eigenaars

Incasso

Beslaglegging

Afdwingen betalingen bij de rechter

Starten kort geding

Aanvragen faillissement

Transparante tarieven en…

heldere afspraken

UURTARIEF Wij werken tegen een marktconform uurtarief en declareren maandelijks. Een urenspecificatie zal worden bijgevoegd.

FIXED FEE Het is mogelijk om vooraf een vaste prijs overeen te komen. In de opdrachtbevestiging zal worden omschreven welke werkzaamheden er voor dat bedrag zullen worden gedaan.

CAP FEE Opdrachten kunnen worden aangenomen tegen een maximumprijs. Indien er minder uren worden gemaakt, geldt het reguliere uurtarief.

Buiten het honorarium worden externe kosten
(bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten of deskundigenkosten) aan u doorberekend.

JURIDISCH ONDERNEMERS ABONNEMENT Heeft u regelmatig een korte vraag over een juridisch kwesties of wilt u even sparren. Wilt u graag de contracten die u aangaat vooraf laten screenen of heeft u regelmatig hulp bij het incasseren van vorderingen nodig, dan is het Juridisch Ondernemers Abonnement iets voor u. Vraag om een offerte.

Laten we afspreken

Stuur uw mail met uw vraag naar:
Met vriendelijke groet,

Enrico Pimentel

 

PIMENTEL ADVOCATUUR
‘s Gravenlandseweg 258
3125 BK Schiedam
+31(0)10 24 24 187
info@pimentel-advocatuur.nl